“เรา พร้อมให้บริการ


OEM Manufacture

บริการผลิตอาหารเสริม
มีกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยี โดยมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และได้มาตรฐานระบบคุณภาพการผลิตในระดับสากล GMP PIC/S, GHPs HACCP, HALAL
view more

FDA Registration

บริการยื่นขอขึ้นทะเบียน อย.
จัดการยื่นเอกสารให้ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในดำเนินการเตรียมเอกสาร และคอยอัพเดตในทุกขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
view more

R&D

บริการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
มีนักพัฒนาและนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มแบบผงชงดื่ม พร้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) สามารถพัฒนาสูตรสินค้าใหม่ ๆ ตอบสนองตามความต้องการของตลาดได้
view more

Branding & Packaging Design

บริการออกแบบแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์
ออกแบบนำเสนอความเป็นตัวตนของคุณออกมาในรูปแบบสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์
view more

Packing & Delivery

บริการบรรจุและจัดส่ง
มีการบริการจัดส่งสินค้าจากโรงงานการผลิตถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีระบบโกดังพักสินค้าที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้สินค้าที่รอการจัดส่งมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ
view more