OEM Manufacture

บริการผลิตอาหารเสริม

เรามีกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย สามารถช่วยดูแลคุณในเรื่องของการผลิตให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหารเสริม และสร้างแบรนด์อาหารเสริมของตัวเอง โดยมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และได้มาตรฐานระบบคุณภาพการผลิตในระดับสากล GMP PIC/S, GHPs HACCP, HALAL

ทางเราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้สินค้าของคุณออกมามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ให้ทางแบรนด์ของคุณให้กลายเป็นแบรนด์ชั้นนำ