Branding & Packaging Design

บริการออกแบบแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์

ออกแบบนำเสนอความเป็นตัวตนของคุณออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมจัดทำแบบแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ที่มีมาตรฐานและดูสะดุดตาเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค

ซึ่งคุณสามารถปรึกษากับทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการบอกความต้องการของคุณพร้อมกับฟังคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้กับคุณ ซึ่งคุณสามารถปรึกษากับทางเราได้ ซึ่งจะมีทีมงานที่จะคอยดูแลในเรื่องของการออกแบบให้คุณด้วย