R&D

บริการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

เรามีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การรับโจทย์ การค้นคว้าวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีนักพัฒนาและนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มแบบผงชงดื่ม ที่มีความรู้ความชำนาญควบคุมตลอดกระบวนการ พร้อมด้วยทีมวิจัยที่มีองค์ความรู้ในส่วนของการพัฒนาสูตรและคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาด

พร้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และ เครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถพัฒนาสูตรสินค้าใหม่ ๆ ตอบสนองตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ มีสูตรเฉพาะของแต่ละแบรนด์