OEM PACKAGE

การรับจ้างผลิตสินค้า OEM (Original Equipment Manufacturer)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัทให้บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า(OEM)

ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิต

 • อาหารเสริมบำรุงสุขภาพร่างกาย
 • อาหารเสริมบำรุงโลหิต
 • อาหารเสริมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 • อาหารเสริมสำหรับเพศ ชาย / หญิง
 • อาหารเสริมบรรเทาอาการอ่อนล้า, ลดอาการอักเสบ, กรดยูริก, ออฟฟิศซินโดม
 • อาหารเสริมช่วยย่อยอาหาร, กรดไหลย้อน
 • อาหารเสริมช่วยควบคุมน้ำหนัก, ขับถ่าย, ดีท็อกซ์ลําไส้
 • อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณ
 • อาหารเสริมช่วยในการนอนหลับ
 • อาหารเสริมวิตามินรวม


ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผง

บริษัทให้บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า(OEM)

ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขนิดผงที่ผลิต

 • เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • เครื่องดื่มปรุงสำเร็จ กาแฟ / เสริมวิตามิน
 • เครื่องดื่มสารสกัดผลไม้ต่างๆ


รูปแบบผลิตภัณฑ์