บริษัท ปานะโอสถ จำกัด

ปานะโอสถ เราคือผู้นำในการรับผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่มีประสบการณ์มามากว่า 80 ปี

อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มแบบชง ในรูปแบบของ One -Stop - Service ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต

ในระบบ GMP PICs, GHP HACCP และ ISO 9001:2015

เมื่อคุณเริ่มต้นกับเราคุณจะมั่นใจกับคุณภาพ และความสำเร็จที่ปานะโอสถ

ปานะโอสถ...มีอาคารสำนักงานที่ทันสมัย พร้อมให้การต้อนรับผู้มาติดต่อ อาคารผลิตยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาคารผลิตสารสกัด อาคารแล็ปปฏิบัติการ และค้นคว้าวิจัย อาคารคลังวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งหมดถูกออกแบบจัดวางอย่างลงตัวตามมาตราฐานสากล

QUALITY SYSTEM

ปานะโอสถ...มีการจัดระบบการบริหารคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตราฐาน PICS/GMP มาตราฐาน HACCP
และมาตรฐานฮาลาลเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

“ใส่ใจคุณภาพ มุ่งสู่นวัตกรรมสากล ตอบแทนชุมชนและสิ่งแวดล้อม”
ISO 9001 : 2015
GMP / PICS
HACCP
HALAL
“Striving for Global Innovation

ปานะโอสถ... มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันทางด้านการวิจัยต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิ์ ภาพสูงตรวจสอบวัดผลคุณภาพโดยห้องปฎิบัติการขั้นสูง ที่ได้มาตราฐานระดับสากล

ระบบควบคุมคุณภาพ

เริ่มจากการรับ วัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่โรงงาน เราจะมีการสุ่มตรวจทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็ค คุณภาพของวัตถุดิบ อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม วิตามิน อาหารเสริมบำรุง ความงาม หลังจากนั้นตัวอย่างของ วัตถุดิบ เราจะมีการตรวจสอบเชื้อ ตรวจสอบ คุณลักษณะ ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ หลังจากวัตถุดิบผ่านการตรวจคุณภาพแล้วเรา จะนำไปเก็บที่โกดังในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสลาย การคัดสรรสูตรอย่าง มีคุณภาพ มีการตรวจสอบความคงตัวของสูตรอย่างมีมาตรฐาน สเกลอัพ การผลิต ระดับอุตสาหกรรม มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน sanitary standard ตรวจ คุณภาพก่อนปล่อยสู่ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ควบคุมคู่กับการวางจำหน่ายในท้อง ตลาด