บริษัท ปานะโอสถ จำกัด

ปานะโอสถ เราคือผู้นำในการรับผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่มีระบบคุณภาพการผลิตมาตรฐาน ระดับสากล

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล การประกันคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของอาหาร
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ความมั่นใจของคู่ค้า และการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีการจัดระบบการบริหารคุณภาพ
ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP PIC/S, GHPs HACCP และ HALAL
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเมื่อคุณเริ่มต้นกับเราคุณจะมั่นใจกับคุณภาพ และความสำเร็จที่ปานะโอสถ

ปานะโอสถ มีอาคารสำนักงานที่ทันสมัย พร้อมให้การต้อนรับผู้มาติดต่อ อาคารผลิตยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาคารผลิตสารสกัด ห้องปฏิบัติการ และค้นคว้าวิจัย อาคารคลังวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งหมดถูกออกแบบจัดวางอย่างลงตัวตามมาตราฐานสากล

QUALITY POLICY

นโยบายคุณภาพ

เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

เราพัฒนางานและพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

เราสร้างคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมุ่งสู่ผลสำเร็จร่วมกัน

“Striving for Global Innovation

ปานะโอสถ... มีนักพัฒนาและนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มแบบผงชงดื่ม พร้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และ เครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถพัฒนาสูตรสินค้าใหม่ ๆ ตอบสนองตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ มีสูตรเฉพาะของแต่ละแบรนด์

ระบบควบคุมมาตรฐานคุณภาพ
  • ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพ (Quality Management System : QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับ บริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  • GMP PIC/S คือ แนวทางปฏิบัติในการผลิตยา ด้วยข้อบังคับที่ครอบคลุมจะช่วยรับประกันว่ายาที่ผลิตนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
  • GHPs HACCP คือ ระบบมาตรฐานพื้นฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
  • HALAL คือ อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้