ผลิตภัณฑ์แบรนด์ลูกค้า OEM

ยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดี 9 (ND 9)

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ลูกค้า OEM

ยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดี 9 (ND 9)

Details
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (Relieve body aches)
ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ 2-3 แคปซูล

วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น

บรรจุ
50แคปซูล
ส่วนประกอบ

ในยา 200 กรัม เตรียมจาก

เถาวัลย์เปรียง50กรัม
เถาเอ็นอ่อน50กรัม
เถาโคคลาน50กรัม
กำลังเสือโคร่ง50กรัม

เลขทะเบียนยา
G 447/55
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง