ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบผงชงดื่ม

*หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Step 1
การทำความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า
เพื่อเข้าใจความต้องการ และการตลาดของลูกค้า โดยสรุปออกมาเป็น Product Concept

ระยะเวลา 3-7 วัน
Step 2
วิจัยและพัฒนาสูตร
แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

2.1 สินค้าสูตรมาตรฐาน
คือ สูตรที่ทางเราได้คิดค้นไว้แล้ว

2.2 สินค้าสูตรใหม่/พิเศษ
คือ สูตรที่ต้องคิดค้นพัฒนาใหม่ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะความต้องการของลูกค้า

หากลูกค้ามีสูตรมาเองทางเราต้องทำการตรวจสอบเอกสารรับรองของวัตถุดิบทุกตัว
ดังนั้น ระยะเวลาในขั้นตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของเอกสาร

ระยะเวลา สูตรมาตรฐาน 30-45 วัน / พัฒนาสูตรใหม่ 45-60 วัน
Step 3
การเสนอราคา และจัดทำสัญญา
แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

3.1 กรณีสูตรมาตรฐาน
สามารถดำเนินการออกแบบและผลิตได้ทันที หลังจากเซ็นสัญญา

3.2 กรณีสูตรคิดค้นขึ้นใหม่
เข้าสู่ขั้นตอนการยื่นตรวจวิเคราะห์และขอจดทะเบียนมาตราฐานต่างๆ

ระยะเวลา 5-7 วัน
Step 4
การจดทะเบียน

ยื่นจดทะเบียนสูตร ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลา สูตรยาสมุนไพร 30-330 วัน
Step 5
การออกแบบ

แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบแบรนด์

ระยะเวลา 15-30 วัน
Step 6
การผลิตและบรรจุ

สามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันทีเมื่อได้รับเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์เรียบร้อย โดยขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนที่สินค้าพร้อมออกวางจำหน่าย

ระยะเวลา 15 วัน
Step 7
กระบวนการจัดส่ง

เราบริการจัดส่งด้วยรถขนส่งของบริษัท

ระยะเวลา 1-2 วัน