บริษัท ปานะโอสถ จำกัด

ปานะโอสถ เราคือผู้นำในการรับผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่มีประสบการณ์มามากว่า 80 ปี

อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มแบบชง ในรูปแบบของ One -Stop - Service ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต
ในระบบ GMP PICs, GHP HACCP และ ISO 9001:2015

เมื่อคุณเริ่มต้นกับเราคุณจะมั่นใจกับคุณภาพ และความสำเร็จที่ปานะโอสถ
“ใส่ใจคุณภาพ มุ่งสู่นวัตกรรมสากล ตอบแทนชุมชนและสิ่งแวดล้อม”