0

ผลิตสินค้ากับเรา

ผลิตสินค้ากับเรา


รายละเอียดการผลิตสินค้ากับบริษัท ปานะโอสท จำกัด

 

ขั้นตอนรายละเอียดระยะเวลาหมายเหตุ
1. จัดทำใบเสนอราคาลูกค้าแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น อาทิชื่อและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะจัดทำใบเสนอราคาให้3-7 วันลูกค้าเซ็นอนุมัติจึงจะเริ่มดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
2. วิจัยและพัฒนาสูตรแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
2.1 สินค้าสูตรมาตรฐาน คือ สูตรที่ทางเราได้คิดค้นไว้แล้ว (สามารถเติมแต่งหรือปรับเปลี่ยนปริมาณวัตถุดิบได้เล็กน้อยตามความต้องการของลูกค้า)
 2.2 สินค้าสูตรใหม่/พิเศษ คือ สูตรที่ต้องคิดค้นพัฒนาใหม่หหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะความต้องการของลูกค้า
30-45 วัน (สำหรับสูตรมาตรฐาน)
 45-60 วัน (สำหรับการพัฒนาสูตรใหม่)
หากลูกค้ามีสูตรมาเอง ทางเราต้องทำการตรวจสอบเอกสารรับรองของขวัญวัตถุดิบทุกตัวก่อนจะเริ่มผลิตจริง ดังนั้นระยะเวลาในขั้นตอนนี้ จึงขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของเอกสารประกอบด้วย
3. จดทะเบียนยื่นจดทะเบียนสูตร ต่อสำนักงานคณะกรรมกรอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข30-90 วัน (สำหรับสูตรอาหารเสริม)
 30-330 วัน (สำหรับสูตรยาสมุนไพร)
ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวงานและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
4. การออกแบบแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
4.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องหรือฉลาก
 4.2 ออกแบบแบรนด์ ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเป็นการออกแบบภพลักษณ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน
ระยะยเวลาโดยประมาณ
7-14 วัน
 15-30 วัน
ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติแบบของลูกค้า
5. การผลิตและบรรจุสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันทีเมื่อได้รับเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์เรียบร้อย โดยขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนที่สินค้าพร้อมออกวางจำหน่าย14 วันระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ จำนวนและความพร้อมของวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
6. กระบวนการจัดส่งเราบริการจัดส่งด้วยรถขนส่งของบริษัท1-2 วัน
SKU
ผลิตสินค้ากับเรา
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
300000 บาท