0

โรคติดอินเตอร์เน็ต

โรคติดอินเตอร์เน็ต


2022-03-04 15:06:48

1.รู้สึกหมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ต แม้เวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต
2 .มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวลามากขึ้นอยู่เรื่อยๆ
3.ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเตอร็เน็ตได้
4.รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเตอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้
5.คิดว่าเมื่อใช้อินเตอร์ ตัวเองรู้สึกดีขึ้น
6.ใช้อินเตอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
7.หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนในการใช้อินเตอร์เน็ตของตนเอง
8.มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเตอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย เป็นต้น
ข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับ ถึงแม้อินเตอร์เน็ตนั้นสร้างความสะดวกสบายให้แก่เรา แต่ถ้าหากเราไม่รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตไปในทางบวก มันก็อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับเราได้ 


บทความดีๆ จาก : www.room-35-kdp.blogspot.com