0

เทคนิคการคิดและจิตวิทยาในการใช้ชีวิต

เทคนิคการคิดและจิตวิทยาในการใช้ชีวิต


2021-08-20 14:39:49

          เทคนิคการคิดและจิตวิทยาในการใช้ชีวิต คือ กระบวนการของการคิดวิเคราะห์ของการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ถึงแม้ว่าแต่ละคนมีพื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนสามารถใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

  1. ต้องตั้งสติคิดวิเคราะห์ดูก่อนว่าปัญหาคืออะไรและใช้แนวคิดการเดินทางสายกลางของศาสนานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. ตื่นเช้ามาขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจในแต่ละวัน ยิ้มให้กับตัวเองชื่นชมตัวเองก่อนที่จะไปชื่นชมคนอื่น ถือเป็นการนำหลักจิตวิทยาไปเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนา
  3. ควรมีหลักในการคิดอย่างมีเหตุผลและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำในการดำเนินชีวิต
  4. การพัฒนาตัวเอง โดยยึดหลักการ ”อย่าเอาตัวเองไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง” คนเราควรจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนหลากหลาย รวมถึงการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ทำให้ได้พบเจอกับความแปลกใหม่และยังช่วยในด้านพัฒนาการสร้างความคิดใหม่ในการปรับปรุงตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น  
  5. การเอาชนะใจตัวเอง และเข้าใจอารมณ์ตนเอง เพื่อปรับสภาพทางความคิดให้อยู๋ในสถานะบวก เช่นการเถียงเพื่อการเอาชนะ ไม่ได้เป็นผลดีต่ออารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงสุขภาพร่างกาย ดังนั้นหากเกิดสิ่งใดที่ใครทำอะไรให้เราไม่พอใจ การเก็บอารมณ์ความรู้สึกด้วยการไม่โต้ตอบกลับ และใช้การปรับอารมณ์ด้วยการยอมรับ ยิ้มรับ หรือนำเอาความสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ ฟังเพลง เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย จะทำให้เกิดสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เป็นประโยชน์กับตนเองมากขึ้น

 บทความดีๆจาก : www.tourism.utcc.ac.th