0

สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร


2021-03-02 19:58:56

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด จัดให้มีการแต่งชุดไทยทุกวันศุกร์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร