0

พิธีไหว้ครูยาหมอชีวกโกมารภัจจ์

พิธีไหว้ครูยาหมอชีวกโกมารภัจจ์


2021-03-02 19:40:27

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด จัดพิธีไหว้ครูยาหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึง และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานในการปฏิบัติ