0

ทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่า  กับครูบาเต๋า วัดป่าสวนทิพย์  นาเเก นครพนม

ทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่า กับครูบาเต๋า วัดป่าสวนทิพย์ นาเเก นครพนม


2021-11-08 09:38:00
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจกัน ทำกิจกรรม  ทำบุญถวายผ้าป่า , ทำวัตรเย็น ,  ฟังเทศนา,  ตักบาตรอาหารเเห้ง, ถวายภัตราหารเช้า, เเจกทานข้าวสาร และ  มอบเรือให้กู้ภัย  กับครูบาเต๋า วัดป่าสวนทิพย์  นาเเก นครพนม
ผู้ชี้ทางธรรม เมตตามาโปรดถึงโรงงาน