0

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2565

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2565


2022-05-24 07:49:22
บริษัท ปานะโอสถ จำกัด ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีน " ป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565 " สำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ 
⠀⠀
ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ที่มาให้บริการพวกเราปานะโอสถถึงที่โรงงาน ?