0

งานทำบุญประจำปี บริษัท ปานะโอสถ จำกัด

งานทำบุญประจำปี บริษัท ปานะโอสถ จำกัด


2022-03-12 14:31:29
วันที่  10  มีนาคม 2565  วันทำบุญบริษัทปานะโอสถ จำกัด 
#หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ  เดินทางมาออกรับบิณฑบาตรเเละเเสดงธรรมให้ชาวพนัสนิคมได้มีโอกาสร่วมบุญ และยังมีการ ถวายภัตตาหารเช้า ทอดผ้าป่า ที่บริเวณ โรงงาน 

ทางบริษัทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก่อนเข้าในสถานที่ผลิตยา อย่าง  เคร่งครัด  และยังมี บริการตรวจATK(ฟรี) หน้าโรงงานหรือเเสดงผลหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล ไม่เกิน24.ชม  ก่อนเข้าบริเวณโรงงานทุกท่าน*******