0

กิจกรรม merry christmas and happy new year 2022

กิจกรรม merry christmas and happy new year 2022


2022-01-06 09:08:59

ทางบริษัทจัดกิจกรรม merry Christmas and happy new year 2022

สถานที่  ณ บริษัทปานะโอสถ จำกัด เป็นกิจกรรมภายในองค์กร สร้างความสนุกสนาน 

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย  อาทิ เช่น การจับฉลากแจกของขวัญให้พนักงาน  ประกวดการแต่งกาย การร้องเพลง การแสดงจากฝ่ายต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอาหารและเครื่องดื่ม ให้พนักงานได้เลือกมากมาย