0

การบริหารงาน

การบริหารงาน


2021-12-06 08:48:00

                สิ่งสำคัญของการบริหารงาน การทำงานให้เสร็จ ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของงานที่เราต้องทำให้เสร็จ แต่เป็นสมาธิ การจัดการตนเอง และมุมมองของเราต่องาน

                พูดง่ายๆ คือ เป็นเรื่องของการจัดการงาน ความตั้งใจที่จะทำงานนั้น และการหมั่นคิดทบทวนให้เป็นระบบอยู่เสมอ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความเครียดจะค่อยๆ ลดลง ความวุ่นวายที่เกิดจากงานล้นมือก็จะค่อยๆ ลดลง ทำให้เรามีสติรู้ตัวและมีสมาธิกับงานมากขึ้น

                 แนวคิด GTD เป็นเครื่องมือให้เราใช้กำจัดสิ่งรบกวน หรืองานเร่งด่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญ เพื่อให้เรามีสมาธิและมีเวลาให้กับงานที่สำคัญ
การเข้าควบคุมและจัดระเบียบงานประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน


  1. จับความคิด (Capture)
  2. แจกแจง (Clarify)
  3. จัดระเบียบ (Organize)
  4. ทบทวน (Reflect)
  5. ลงมือทำ (Engage)


                 ในช่วงเวลาหนึ่ง เราจะต้องเลือกทำงานที่มีความสำคัญมากที่สุดและเร่งด่วนที่สุดก่อน อาจต้องเลือกทำงานที่มีเวลาเพียงพอที่จะทำให้เสร็จ หรือมีพลังมีทรัพยากรที่เพียงพอ เลือกทำงานให้เหมาะสมกับตัวเรา เราถนัดทำงานสร้างสรรค์ตอนไหน หรือเราเรียนรู้ได้ดีในตอนไหน

การจัดการ การบริหารงานแบบ GTD ทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นงานที่เราทำแบบต่อเนื่อง เราอาจจะมีช่วงเวลาที่เหนื่อย ช่วงเวลาที่เราหลุดบ้าง แต่สิ่งสำคัญคือการกลับมา ไม่ท้อแท้ไม่ล้มเลิก และทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ


บทความดีๆจาก : www.minimore.com