0

การตั้งเป้าหมายในชีวิต

การตั้งเป้าหมายในชีวิต


2022-03-05 16:42:51

การเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่าย

คนที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง มีเงินทอง ส่วนใหญ่แล้ว คือคนที่มีเป้าหมายอย่างแน่วแน่
คนที่ไม่มีเป้าหมาย  = ประสบความสำเร็จยาก(คนส่วนใหญ่ประมาณ97%จะอยู่ในกลุ่มนี้)
คนที่มีเป้าหมาย = ประสบความสำเร็จได้ง่าย(คนส่วนน้อยประมาณ3%จะอยู่ในกลุ่มนี้)
หลายๆคน ผมเชื่อว่าคงยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน 

ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง เดี๋ยวนี้เลย !!

วิธีการตั้งเป้าหมายที่ดี
- ต้องเป็นเป้าหมายที่ระบุชัดเจน ไม่คลุมเคลือ 
- ควรจะตั้งเป้าหมายที่ไม่ยากเกินไป เพราะถ้าเราตั้งเป้าหมายที่เกินกำลังของเรามากเกินไป จะทำให้เราหมดกำลังใจ ดังนั้นจึงควรตั้งเป้าหมายที่ไม่เกินความจริงมากเกินไป


ขั้นตอนการตั้งเป้าหมาย
1) หาแรงจูงใจแน่นอนว่าแรงจูงใจทำให้เรา ไม่ท้อแท้ ไม่หมดกำลังใจเมื่อเจอกับอุปสรรค ซึ่งสำคัญมาก แรงจูงใจหาได้จากบุคคลที่เราชื่นชอบ หากขาดแรงจูงใจ คงยากที่จะบรรลุเป้าหมาย
2)ค้นหาในสิ่งที่เราถนัด/ชอบ/ความฝัน ซึ่งสิ่งที่เราชอบจะทำให้เราทำตามความฝันได้อย่างมีความสุข เพราะอนาคตเราจะต้องอยู่กับความฝันนี้ไปอีกนาน ดังนั้นจึงควรเลือกในสิ่งที่เราชอบ เราถนัด
3) เขียนเป้าหมายลงกระดาษ(เพื่อเป็นหลักฐานและคำสัญญาต่อตัวเอง)
-อยากเป็นอะไรเช่น  หมอ,วิศวกร,เศรษฐี
- ต้องทำอะไรเช่น อ่านหนังสือ,ลงทุนทำธุรกิจ
- เพื่ออะไรเช่น เพื่อเงิน,เพื่อชีวิตที่ดี,เพื่อความสุข
- เพื่อใครเช่น เพื่อตัวเราเอง,เพื่อพ่อ แม่,เพื่อคนที่เรารัก
- ใช้เวลานานเท่าใด  (กำหนดระยะเวลาให้แน่นอน)เช่น1วัน,1สัปดาห์,1เดือน,1ปี
- แผนการเป็นอย่างไรคือ ต้องวางแผนให้เป็นระบบเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

เมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลงมือทำตาม!!แน่นอนครับ ถ้าเราไม่ลงมือทำตาม เราก็ไม่มีทางบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

ซึ่งหลายคนมักจะล้มเลิก ท้อแท้ หรือล้มเหลว เพราะเราขาดแผนการที่ดีซึ่งผมอยากให้ทุกคนมีแผนการที่ดีสำหรับไว้พุ่งชนเป้าหมายนั่นเอง ซึ่งเราสามารถค้นหาได้จาก ผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว หนังสือ หรือ อินเตอร์เน็ต


และที่สำคัญคือเราต้องมี
1)ต้องมีวินัยคือ การที่เราทำอะไรอย่างสม่ำเสมอ ขี้เกียจก็ต้องทำ ขยันก็ต้องทำ ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

2)  ความอดทนคือ การข่มใจทำในสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบเพื่อจะทำให้บรรลุเป้าหมายของเรา ยอมที่จะสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้ถึงแม้จะเกิดความท้อแท้ สิ้นหวังเพียงใดก็ตาม

สรุปคือ ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณต้องมี1) เป้าหมาย2) แผนการที่ดี 3) มีวินัย 4) ความอดทน
เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนครับ  และขอให้จำขึ้นใจไว้ว่า“เราเองก็ทำได้” Just do it !!


บทความดีๆจาก : www.bignew2.blogspot.com