0

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


2021-07-17 16:10:07

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานทุกท่าน ประจำปี หน่วยบริการ โดย โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี