0

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19


2021-03-02 19:52:57

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด ได้มีมาตรการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เป็นประจำทุกสัปดาห์