ร่วมงานกับเรา

  ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต


รายละเอียดงาน


1.ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต


2.ดูแลและรักษาความสะอาด เครื่องจักร


3.ลงบันทึกในแบบฟอร์มต่างๆในการผลิต


4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ร่วมงานกับเราตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง


รายละเอียดงาน


1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า


2.วางแผนการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร-สถานที่


3.ควบคุมดูแลผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติงานสำเร็จครบถ้วน


4.วิเคราะห์ ซ่อมแซมแจ้งความต้องการในการจัดซื้อ  จัดหาช่างภายนอก


5.ดูแล จัดหา จัดเก็บ  เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็น ในการซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


ร่วมงานกับเราตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค


รายละเอียดงาน


1.ออกแบบ Package บรรจุภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และสิ่งสื่อพิมพ์


2.ออกแบบและเป็นผู้ร่วมดำเนินงาน สำหรับโฆษณาและงานจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท


3.รับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบ Artwork


4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมงานกับเรา


องค์กรของเรา

   

         บันไดสู่ความสำเร็จ ประเมินจากความมุ่งมั่นที่แรงกล้า ความฝันที่ท้าทาย และวิธีการรับมือกับความล้มเหลวในชีวิต 

    

คุณดวงธิดา   อัญยกานนท์


ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคุณภาพ

คณะกรรมการจัดการภายใน          

    แท้จริงแล้วคุณสมบัติที่คนประสบความสำเร็จมีเหมือนกันคือ    " ความพยายาม "


คุณผกามาศ   ยิ้มแย้ม


ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการจัดการภายใน
       

            ไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนไหน ที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อน วันนี้คุณอาจจะล้มเหลวเป็นสิบครั้ง ร้อยครั้ง แต่ถ้ายังไม่ยอมแพ้ เชื่อมั่น และพยายามให้มากกว่าเดิม สักวันนึงความสำเร็จก็จะเป็นของเราแน่นอน คุณญาดา   นันทิยะกุล


ผู้ช่วยหัวหน้า

หน่วยวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการจัดการภายใน

        

           คนโดยส่วนมากที่ชีวิตไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำงาน โดยหลงลืมการพัฒนาตนเอง 
 

คุณชัชวาลย์   ฉายเจริญ


ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยการเงิน

คณะกรรมการจัดการภายในCopyright ® 2020 Panaosod.com 

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่