0

ตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

 


    สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


    เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร / ประสบการณ์


    อัตรา : 1 อัตรา


  รายละเอียดงาน 


 -   ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต/กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่กำหนด

 -   ตรวจรับวัตถุ/วัสดุการบรรจุที่รับเข้ามาตามมาตรฐานการสุ่มตรวจ

 -   บันทึกผลการตรวจสอบแต่ละกระบวนการ ลงในเอกสารบันทึกการตรวจสอบ

-   ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

- เข้าร่วมการตรวจสอบตนเองและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


   คุณสมบัติผู้สมัคร


 -   ชาย/หญิง 20 ปี ขึ้นไป

 -   วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 

 -   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 -   เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- เคยปฏิบัติงานในระบบ GMP/HACCP (พิจารณาเป็นพิเศษ)


  สวัสดิการ

- ชุดฟอร์ม

- ปรับค่าจ้างประจำปี

- โบนัสตามผลประกอบการ 

- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าจัดงานศพ

- ค่าจัดงานแต่งงาน

- ค่าช่วยคลอดบุตร

- ประกันชีวิต 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท