0

ตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่กราฟฟิค/ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 


    สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


    เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร / ประสบการณ์


    อัตรา : 1 อัตรา


  รายละเอียดงาน 

- ออกแบบ Package บรรจุภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และสิ่งสื่อพิมพ์ 

- ออกแบบและเป็นผู้ร่วมดำเนินงาน สำหรับโฆษณาและงานจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท 

- รับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบ Artwork 

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 


   คุณสมบัติผู้สมัคร


- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม สาขานิเทศศิลป์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ Artwork บรรจุภัณฑ์ และการออกแบบสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ อย่างน้อย 1 ปี

- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop , Indesing ได้ดี

- มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์

- มีความอดทนและมีความรับผิดชอบดีเยี่ยม  สวัสดิการ

- ชุดฟอร์ม

- ปรับค่าจ้างประจำปี

- โบนัสตามผลประกอบการ 

- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าจัดงานศพ

- ค่าจัดงานแต่งงาน

- ค่าช่วยคลอดบุตร

- ประกันชีวิต 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท