0

ตำแหน่ง 


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง   

maintenance technician

 


    สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


    เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร / ประสบการณ์


    อัตรา : 1 อัตรา


  รายละเอียดงาน 


- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า

- วางแผนการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร-สถานที่

- ควบคุมดูแลผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติงานสำเร็จครบถ้วน

- วิเคราะห์ ซ่อมแซมแจ้งความต้องการในการจัดซื้อ  จัดหาช่างภายนอก

- ดูแล จัดหา จัดเก็บ  เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็น ในการซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


   คุณสมบัติผู้สมัคร


- เพศ ชาย อายุ 28-35 ปี

- การศึกษา ปวส. สาขา เครื่องกล/ไฟฟ้า

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี

- ประสบการณ์เครื่องกลโรงงาน,แม็กเนติก,แมคคานิค

- เป็นคนในพื้นที่ จ.ชลบุรี

  

สวัสดิการ

- ชุดฟอร์ม

- ปรับค่าจ้างประจำปี

- โบนัสตามผลประกอบการ 

- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าจัดงานศพ

- ค่าจัดงานแต่งงาน

- ค่าช่วยคลอดบุตร

- ประกันชีวิต 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท