บริษัท ปานะโอสถ จำกัด กว่า 80 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายยาและอาหารเสริมจากสมุนไพรธรรมชาติให้ ได้มาตรฐานสูงสุดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ด้วยตำรับยาสมุนไพรที่ได้รับการค้นคว้า วิจัย ทดลอง สั่งสมเป็นประสบการณ์อันยาวนานของหมอเพลิน อุชุวัฒน์ จากการปรุงยาแผนโบราณแบบดั้งเดิมจนกระทั่งเข้าสู่ระบบการผลิตด้วยเครื่อง จักรอันทันสมัย เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ ในระบบการแพทย์แผนทางเลือก ที่เน้นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการ บำรุงรักษาร่างกายให้สมดุล ปราศจากผลข้างเคียงอันเกิดจากสารเคมีสังเคราะห์ เพื่อประโยชน์แห่ง สุขภาพ พลานามัย อันสมบูรณ์ของมวลมนุษยชาติ

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนศรีจารุสัมพันธ์ 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ภายในประกอบด้วยวัตถุดิบสมุนไพรจากธรรมชาติกว่า 500 ชนิด ในปริมาณที่มากพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง จากแหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศกว่า 40 แห่ง ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ